Om mig

Staffan Edmar, VD, tidigare kanslichef vid Riksdagens utbildningsutskott

Fil. ämbetsexamen 1959 i Lund med nordiska språk, litteraturhistoria med poetik, latin, grekiska och antikens kultur och samhällsliv. Fil. lic.-examen i Stockholm 1962.

Lektor i svenska och klassiska språk vid högre allmänna läroverket i Solna 1963-65. Departementssekreterare och departementsråd i Utbildningsdepartementet samt föredragande och kanslichef i Riksdagens utbildningsutskott under åren 1965-91. VD 1992 Edmar Editor AB (förlags- och utbildningsverksamhet).

Ordförande för den statliga kommittén för skolor med enskild huvudman 1979-83. Styrelseledamot i Svenska Klassikerförbundet 1992 – 2017, hedersledamot 2018. Ordförande i Labrandasällskapet 2002–10 (stödförening för svensk arkeologisk forskning i sydvästra Turkiet). Styrelseledamot i Svenska institutet i Athen 2002–17.

Böcker utgivna av Almqvist & Wiksell och Liber AB: Vivat lingua Latina!, Facit till uppgifter och latinska texter i Vivat lingua Latina!, Latinsk-svensk ordlista till Vivat lingua Latina!; Vivat litteratura Latina! (fortsättningsbok).

Böcker på eget förlag: Ditt latin. En språklig och kulturhistorisk promenad. Steg I-IV; Latin – alla tiders språk! Introduktion för nyfikna; Från alfa till Antigone. Det klassiska Greklands språk och kultur; Iter Felis. Arosenius ’Kattresan’ för nöjes skull överförd till latin.

Nätkurser: www.latinintroduktion.sewww.dittlatin.sewww.alfatillantigone.se

Boken Iter Felis kan beställas via adressen staffan.edmar@telia.com (90 kr efter leverans)

Den ungerske läkaren Alexander Lenards har överfört till latin A. A. Milnes odödliga Winnie the Pooh (Nalle Puh), i sin latinska version kallad Nalle ille Pu. Originalet på engelska – men även tolkningen på latin – har båda lästs, beundrats och älskats av generationer.

Ivar Arosenius charmfulla berättelse om Lillans Kattresa har föräldrar mången gång läst för både barn och barnbarn. Att latinet är användbart för mycket visste undertecknad översättare men det roade ändå att testa det latinska språkets möjligheter att ge språkliga uttryck åt en rak och tydlig berättelse som denna. Som framgår av försättsbladet har projektet Iter Felis gått av stapeln för nöjes skull…

Bokens slutsidor har den lite dunkla rubriken ’Varför talar Feles som han gör? Något om latinet i sagan’. Avsnittet omfattar två sidor och torde vara världens minsta minigrammatik i latin och därmed början till en nybörjares första latinstudier. Lycka till!

Staffan Edmar

En fotograf på jakt efter motiv i Rom