"Iter Felis". Ivar Arosenius "Kattresan" för nöjes skull överförd till latin av Staffan Edmar

Klicka på “>>”-knappen om utskriftssymbolen inte är synlig.

Boken Iter Felis kan beställas via adressen staffan.edmar@telia.com (90 kr efter leverans).

Ordlista till Iter Felis