Staffan Edmar: Gymnasiereformer och klassiska språk under fem årtionden. (artikel i Latinet i tiden. En festskrift till Hans Aili)

Klicka på “>>”-knappen om utskriftssymbolen inte är synlig.